لیلا- مدیر سایت اتوپیا
عمومی
بدون دیدگاه

لیلا- مدیر سایت اتوپیا
عمومی
۱ دیدگاه

دلنوشته

اینرا فقط به تو میگویم عزیز دلم…………   نسل اول شاید خسته شده بود از بی حجابی  و این همه فسادی که بی       حجابی موجبش شده بود .       نسل اول شاید تشنه ی روح اسلام در جامعه بود.       نسل اول شاید برای اعتقادات دینی خود ارزش […]

لیلا- مدیر سایت اتوپیا
عمومی
بدون دیدگاه

لیلا- مدیر سایت اتوپیا
عمومی
بدون دیدگاه

لیلا- مدیر سایت اتوپیا
عمومی
بدون دیدگاه

دلنوشته

ا اگر فکر میکنی همیشه باید برای همه وقت داشته باشی مطمئن باش سخت در اشتباهی گاهی برای خودت باش فقط و فقط برای خودت زندگی در انتظار توست زندگی یکبار تکرار میشود فردای تو کپی امروز توست پس امروزت را زندگی کن آنگونه که دوست میداری.

لیلا- مدیر سایت اتوپیا
عمومی
بدون دیدگاه

    اگر خدا را بخواهی قیمت تو بی نهایت است و اگر دنیا را بخواهی قیمت تو همان است که خواسته ای. رجبعلی خیاط

لیلا- مدیر سایت اتوپیا
عمومی
بدون دیدگاه

  پروردگارا      امروز تمام آنچه میخواهم و تمام آنچه زندگی مرا شکل میدهد به تو می سپارم.    

لیلا- مدیر سایت اتوپیا
عمومی
بدون دیدگاه

   بعضی از اعمال شب و روز اول محرم ۱ـ نماز: این شب چند نماز دارد که  کوتاه ترین آنها به شرح ذیل است:   دو رکعت، که در هر رکعت بعد از حمد یازده مرتبه سوره‌ توحید خوانده شود.   در فضیلت این نماز چنین آمده است:   «خواندن این نماز و روزه داشتن […]

لیلا- مدیر سایت اتوپیا
عمومی
بدون دیدگاه

تا تصمیمی اتخاذ نشود تغییری در زندگی رخ نمی دهد؛     این یک قانون است.         

لیلا- مدیر سایت اتوپیا
عمومی
بدون دیدگاه

دقت کردید اونقدر که دیگران درباره ما اطلاعات دارند……………   خودمون نداریم.