اگر میخواهید احساس ثروتمندی کنید

  تمام چیزهایی را که دارید و قادر نیستید

 آنها را با پول بخرید؛ بشمارید

. خواهید دید که چقدر ثروتمند و خوشبخت هستید


بدون دیدگاه

هنوز دیدگاهی وجود ندارد.

فید دیدگاه‎ها بازتاب‎ها

دیدگاهتان را بنویسید