یک انسان شناس برای بچه های یکی از قبایل افریقایی یک بازی طراحی کرد.

او یک سبد میوه نزدیک درختی گذاشت و به آنها گفت هرکس اول به درخت برسد تمام میوه ها مال اوست.

وقتی سوت شروع بازی زده شد همه ی بچه ها دست همدیگر را گرفتند و با همه به طرف درخت دویدند و با هم میوه ها را خوردند.

هنگامی که انسان شناس و محقق علت این کار را سوال کرد

گفتند : اوبونتو!!!!!چطور یک نفرمان شاد باشد در حالی که بقیه نارحت هستند.

اوبونتو در زبان محلی افریقایی یعنی من هستم ؛ چون ما هستیم.


بدون دیدگاه

هنوز دیدگاهی وجود ندارد.

فید دیدگاه‎ها بازتاب‎ها

دیدگاهتان را بنویسید