اگر خدا را بخواهی قیمت تو بی نهایت است و اگر دنیا

را بخواهی قیمت تو همان است که خواسته ای.

رجبعلی خیاط

بدون دیدگاه

هنوز دیدگاهی وجود ندارد.

فید دیدگاه‎ها بازتاب‎ها

دیدگاهتان را بنویسید