اگر درد را احساس کردی “زنده ای”
و اگر درد دیگران را احساس کردی “انسانی”


بدون دیدگاه

هنوز دیدگاهی وجود ندارد.

فید دیدگاه‎ها بازتاب‎ها

دیدگاهتان را بنویسید