Image result for ‫گل رز‬‎ا

اگر فکر میکنی همیشه باید برای همه وقت داشته باشی

مطمئن باش سخت در اشتباهی

گاهی برای خودت باش

فقط و فقط برای خودت

زندگی در انتظار توست

زندگی یکبار تکرار میشود

فردای تو کپی امروز توست

پس امروزت را زندگی کن

آنگونه که دوست میداری.


بدون دیدگاه

هنوز دیدگاهی وجود ندارد.

فید دیدگاه‎ها بازتاب‎ها

دیدگاهتان را بنویسید